Skansevejens Skole


Skansevejens Skole er en afdelingsopdelt skole beliggende i Nørresundby midtby. Skolen har 520 elever i 0. til 9. klasse og i 2 modtageklasser. Vi har desuden en stor aktiv DUS-ordning, som er en integreret del af skolen. Vi arbejder ud fra skolen og Dussen som én organisation, hvor vi med udgangspunktet i det hele barn løser de opgaver, der skal løses i forbindelse med barnets/den unges læring og udvikling.

Vi tilbyder en god arbejdsplads, som kombinerer faglig baggrund og traditioner med fremtidsorienterede visioner. Skolen er udviklingsorienteret og er på vej i forhold til implementering af skolereformen.

Skolens 75 ansatte arbejder i medledende team og har stort engagement og ejerskab for skolens udvikling. Kulturen er en udpræget samarbejdskultur, hvor der også lægges stor vægt på samarbejdet med forældre-gruppen og på lærer- og pædagogsamarbejdet.

I det hele taget arbejder alle medarbejdere til stadighed på at gøre Skansevejens Skole til

et godt sted at være for at lære
Tilbage til forsiden -- Tilbage til talentarbejde i Nørresundby
Nørre
Uttrup
skole
Et uddannelsesprojekt forankret i Nørresundby
med deltagelse af Gl. Lindholm skole,
Nørre Uttrup skole, Løvvangskolen,
Skansevejens Skole, Tech College Aalborg
og Nørresundby Gymnasium & HF